IT Education
IT Education: 394
Name Short name Description Website
logo Zhytomyr Agrotechnical College
ZHATK
logo Zhytomyr Cooperative College of Business and Law
ZKKBP
logo Zhytomyr Institute of Culture and Arts
DAKKKIM
logo Zhytomyr Ivan Franko State University
ZU named after Ivan Franko
logo Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolyova
ZVIR ZT
logo Zhytomyr Polytechnic State university
ZTU
logo Zhytomyr Technological College
ZTK
logo Zolochiv College "Lviv Polytechnic"
ZC LP
1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50